Expert på översättning och tolkning

Intertext är en finsk översättar- och tolkbyrå med en internationell kundkrets. Tala med oss om du behöver en kompetent översättning till eller från finska eller professionella tolkar för internationella konferenser. Bland våra kunder finns sedan länge också svenska och andra nordiska företag och organisationer.

Översättning
Våra översättare arbetar med finska, svenska, danska, engelska, tyska och ryska texter. Dessutom har vi en rad utvalda långvariga samarbetspartners som hjälper oss bryta andra språkbarriärer.

Övriga texttjänster
Vi hjälper också gärna till med teknisk dokumentation, språkgranskning, korrekturläsning, redigering, layout och terminologi.

Tolkning
Vi arrangerar konsekutiv- eller simultantolkning till stora och små internationella möten. Vi sätter ihop ett optimalt tolkteam utifrån kundens behov. Vi ger också gärna råd om det praktiska kring tolkning.