Prissättning av våra tjänster

Alla översättningsuppdrag prissätts lika oavsett språk eller ämnesområde. Fakturering sker utifrån antalet tecken i översättningen om inte annat avtalas. För att garantera hög kvalitet på språket granskas översättningen alltid av minst en korrekturläsare som har målspråket som modersmål efter det att översättaren själv kontrollerat den. I priset ingår också en eventuell ytterligare korrekturomgång när texten är ombruten i en färdig publikation.

Övriga texttjänster faktureras efter förbrukad tid.

För tolkning faktureras normalt per dag.
 

Priser

Översättningar
Översättning per sida eller 1560 tecken (26 rader à 60 tecken) 54 €
Minimidebitering 62 €

Tolkning
Heldagspris/tolk 720 €
+ arrangemangsersättning vid uppdrag med mer än 1 tolk 360 €
Eventuella kostnader för resor, logi och traktamenten tillkommer.

Språkgranskning och korrekturläsning
Timdebitering 62 €/timme.

Alla priser är exklusive moms (24 % i Finland).