Vi på Intertext

Alle vores oversættere og tolke er universitetsuddannede eksperter inden for sprog og kommunikation og har mange års praktisk erfaring. Medarbejderne på Intertext ejer også virksomheden, og de fleste af os har været med lige fra starten i 1993. Vores hold består også af de mangeårige samarbejdspartnere, som vi har både i Finland og i udlandet.

 

Heidi Hietaniemi

Oversætter mellem engelsk og finsk, er koordinator og holder kontakt med kunderne. Cand.mag. i oversættelse, kommunikation og mediekultur. Har også en uddannelse inden for handel og økonomi og har tidligere arbejdet som salgssekretær og personalekoordinator. Kan godt lide at jogge og glæder sig også til at genoptage yoga.

 

Saana Ala-Antti

Oversætter og konferencetolk mellem finsk og engelsk siden 1997. Oversætter også fra svensk og dansk til finsk. Cand.mag. i oversættelse og tolkning, finsk sprog og litteratur. Fritiden går med at spille tennis og passe haven.

 

Pia von Essen

Har over 15 års erfaring med at oversætte og tolke mellem finsk og engelsk. Cand.mag. i oversættelse og tolkning, almen lingvistik og talekommunikation. Uddanner også andre tolke og er skrivetolk for personer med høreproblemer. Hun holder af at ride, dyrker tai-chi og drømmer om at genoptage hanggliding.

 

Tanja Ranta

Oversætter fra svensk, dansk og russisk til  finsk. Universitetsstudier i oversættelse, kommunikation, sociologi og sidst men ikke mindst arkæologi. Slapper af med at dyrke grøntsager i haven og besøge oldtidsminder.

 

Jouni Sirén

Oversætter fra dansk, svensk og tysk til finsk og fra finsk til svensk med næsten 20 års erfaring. Cand.mag. i oversættelse, supplerende studier i nordiske sprog, spansk, sociologi og antropologi. Har også en fortid inden for plejesektoren og restaurationsbranchen.

 

Elina Tuisku

Oversætter fra engelsk, svensk og dansk til finsk og fra finsk og svensk til engelsk. Cand.mag. i oversættelse og informationsteknologi. Har tidligere arbejdet inden for teknisk dokumentation og lokalisering af datasystemer. Ekspert inden for ISO-kvalitetsledelsessystemer.

 

Mikko

Mikko står for bevogtning og trivsel på arbejdspladsen. Hobby: Nosework. Sprogkundskaber: finsk.