Mångsidig erfarenhet

Intertext grundades år 1993. Under resans gång har vi arbetat med kunder med olika typer av verksamhet och samlat erfarenhet av texter och tolkningsuppdrag av de mest skiftande slag. Nedan ser du ett urval av branscher och ämnesområden som vi sysslat med:

 • administration och företagsledning
 • bolagsstämmor
 • bruksanvisningar
 • däckteknologi
 • expertkonferenser
 • europeiska företagsråd
 • film
 • handikappedagogik
 • informationsteknologi
 • kost och hälsa
 • kvalitetsdokumentation
 • musik
 • populärvetenskap
 • produktkataloger
 • reklam och marknadsföring
 • skogs- och jordbruksmaskiner
 • turism
 • undervisning och utbildning
 • vetenskapliga artiklar
 • årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden.