Nöjda kunder

Våra översättningar och tolktjänster anlitas av stora och små, finska och utländska företag, organisationer och myndigheter. Vi levererar finska översättningar också till andra internationella översättningsbyråer. Nedan ser du några exempel på våra kunder och samarbetspartners. Nya är alltid välkomna!
 

  • Viittomakielialan Osuuskunta Via
  • Opetushallitus
  • Tampere Filharmonia
  • Bringwell