Vi på Intertext

Alla våra översättare och tolkar är universitetsutbildade experter på språk och kommunikation med många år i yrket. Det är vi som jobbar på Intertext som också äger företaget, och de flesta av oss har varit med ända från början 1993. Dessutom ingår i vårt team de långvariga samarbetspartners vi har både i Finland och utlandet.

 

Heidi Hietaniemi

Översätter mellan engelska och finska, koordinerar och håller kontakt med kunderna. Filosofie magister i översättning, kommunikation och mediekultur. Har även en utbildning inom handel och ekonomi och har tidigare arbetat som säljsekreterare och personalkoordinator. Tycker om att jogga och tänker också återvända på yogastigen.

 

Saana Ala-Antti

Översättare och konferenstolk mellan finska och engelska sedan 1997. Översätter även från svenska och danska till finska. Filosofie magister med studier i översättning och tolkning, finska och litteraturvetenskap. Fritiden går åt till tennis och trädgårdsskötsel.

 

Pia von Essen

Översättare och tolk mellan finska och engelska sedan över 15 år tillbaka. Magisterexamen i översättning och tolkning, allmän språkvetenskap och talkommunikation. Ger utbildning för andra tolkar. Arbetar också som skrivtolk för hörselskadade. Svettas på hästryggen, tränar taiji och drömmer om att återuppta hängflygningen.

 

Tanja Ranta

Översätter från svenska, danska och ryska till finska. Universitetsstudier i översättning, kommunikation, sociologi och sist men inte minst arkeologi. Roar sig på fritiden med att odla nyttoväxter och att besöka fornlämningar.

 

Jouni Sirén

Översätter med nästan 20 års erfarenhet från svenska, danska och tyska till finska och från finska till svenska. Filosofie magister i översättning, ytterligare studier i nordisk filologi, spanska, sociologi och antropologi. Har också ett förflutet inom vården och restaurangbranschen.

 

Elina Tuisku

Översätter från engelska, svenska och danska till finska och från finska och svenska till engelska. Filosofie magister med studier i översättning och informationsteknologi. Har tidigare arbetat inom teknisk dokumentation och lokalisering av datasystem. Expert på ISO-kvalitetssystem.

 

Mikko

Japansk spets Mikko ansvarar för bevakning och arbetstrivsel. Hobby: Nosework. Språkkunskaper: finska.